Missie & Visie

Socra zorggroep is zich ervan bewust dat onze missie en visie en de ambitie veel zeggen over wie wij zijn. De missie, visie en ambitie die wij uitdragen is waar wij voor staan en vanuit waar wij onze totaalzorg aanbieden.


Missie

Socra zorggroep is een kleinschalige zorginstelling die totaalzorg biedt aan mensen met psychiatrische problematiek. De zorg en ondersteuning is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en groei naar meer zelfregie binnen een passende plek in de samenleving.

Visie

Socra zorggroep staat voor totaalzorg wat inhoudt dat wij de cliënt zorg en ondersteuning bieden in alle facetten van het leven waarbij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt de belangrijkste uitgangspunten vormen. Naast het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving, zijn wij van mening dat het ervaren van succes binnen alle facetten bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit met als doel meer zelfregie en een passende plek in de samenleving.

Ambitie

Momenteel voorziet Socra zorggroep in Nijmegen en omliggende gemeentes en in Deventer de mogelijkheid tot wonen met zorg en ondersteuning en ambulante begeleiding. In de tweede helft van dit jaar zal Socra zorggroep een start maken met het aanbod van dagbesteding, toeleiding naar behandeling, werk en scholing. Voor de nabije en toekomst op langere termijn zal Socra zorggroep continu vooruitkijken en inspelen op de veranderingen in de zorg. De aanstaande veranderingen in de zorg gaan vooral over zelfregie, maatwerk, decentralisatie, de cliënt meer aanwezig en betrokken in de wijk en de wijk meer betrokken bij de cliënt oftewel samen redzaamheid. Het is ons er alles aan gelegen de cliënt binnen deze en toekomstige veranderingen te ondersteunen door het bieden van totaalzorg. In het verlengde hiervan heeft Socra zorggroep zichzelf als doel gesteld in de zomer van 2015 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten te worden als erkende zorginstelling. Dat houdt in dat Socra zorggroep niet alleen zorg en ondersteuning levert via het Persoons Gebonden Budget (PGB), maar ook Zorg in Natura (ZIN) gaat leveren.

Realisatie en hosting: epicz.nl