Missie & Visie

Socra zorggroep is zich ervan bewust dat onze missie en visie en de ambitie veel zeggen over wie wij zijn. De missie, visie en ambitie die wij uitdragen is waar wij voor staan en vanuit waar wij onze totaalzorg aanbieden.


Missie

Socra zorggroep is een kleinschalige zorginstelling die totaalzorg biedt aan mensen met psychiatrische problematiek. De zorg en ondersteuning is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en groei naar meer zelfregie binnen een passende plek in de samenleving.

Visie

Socra zorggroep staat voor totaalzorg wat inhoudt dat wij de cliënt zorg en ondersteuning bieden in alle facetten van het leven waarbij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt de belangrijkste uitgangspunten vormen. Naast het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving, zijn wij van mening dat het ervaren van succes binnen alle facetten bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit met als doel meer zelfregie en een passende plek in de samenleving.

Ambitie

Aan de basis is de ambitie van Socra zorggroep ‘het verschil maken’

Momenteel bied Socra zorggroep in Nijmegen en omliggende gemeentes zorg en ondersteuning vanuit de WMO in de vorm van ambulante begeleiding. Voor de nabije en toekomst op langere termijn zal Socra zorggroep continu vooruitkijken en inspelen op de veranderingen in de zorg. De veranderingen in de zorg gaan vooral over zelfregie, maatwerk, decentralisatie, de cliënt meer aanwezig en betrokken in de wijk en de wijk meer betrokken bij de cliënt oftewel samen redzaamheid. Het is ons er alles aan gelegen de cliënt binnen deze en huidige en toekomstige veranderingen te ondersteunen door het bieden van totaalzorg.

Realisatie en hosting: epicz.nl